Onderdelen van Koorzoeker op je eigen website

Hoewel het profiel op Koorzoeker alle informatie bevat over het koor, de concerten, donateurs, et cetera, kan het handig zijn deze informatie ook rechtstreeks op de website van je koor te zetten. Dit kan met zogenaamde widgets.

Een widget is een stukje HTML code dat je toevoegt in je website. Op die plek komt dan het gekozen onderdeel van je profiel te staan. Je kunt deze stukjes code eenvoudig genereren door in het dashboard bij het gewenste onderdeel op de knop Maak Widget te klikken. Je kunt dan nog kiezen of je een lichte of een donkere stijl wilt. Je krijgt een voorbeeld te zien en je kunt de code kopiëren.

Momenteel zijn er widgets beschikbaar voor de volgende onderdelen:

In de toekomst zullen we meer widgets toe gaan voegen, bijvoorbeeld voor het werven van donateurs.