Privacyverklaring

1. Inleiding

Koorzoeker is een van de namen waaronder Fans4Music haar diensten aanbiedt. Deze privacyverklaring is dan ook evenzeer van toepassing op de diensten die via Koorzoeker worden aangeboden.

Fans4Music neemt de privacy van de gebruikers van haar diensten serieus. Fans4Music gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fans4Music doet dat volgens de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening gegevensbescherming. Deze privacyverklaring vertelt jou als gebruiker van de diensten van Fans4Music hoe Fans4Music dat doet.

2. Wie is Fans4Music?

Fans4Music is de handelsnaam van Fans4Music B.V. Fans4Music is gevestigd te Utrecht in Nederland en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66536375. De contactgegevens van Fans4Music zijn:

Fans4Music B.V. Jan van Eyklaan 2-4 3723 BC Bilthoven Nederland https://www.fans4music.com info@fans4music.com

Fans4Music biedt een online platform aan, waarmee muzikanten en fans met elkaar in contact kunnen komen. Het platform laat muzikanten een eigen fanomgeving maken waarmee zij informatie en media met hun fans kunnen delen, concertkaarten kunnen verkopen, en (al dan niet in ruil voor een tegenprestatie) financiële steun van fans kunnen ontvangen. Fans kunnen muzikanten volgen en muzikanten financieel steunen. Een volledige beschrijving van de diensten van Fans4Music en de daarvoor geldende voorwaarden vind je op de website van Fans4Music (www.fans4music.com).

Het Platform van Fans4Music bestaat uit de websites Fans4Music.com, Koorzoeker.nl, en eventuele andere kanalen zoals een (mobiele) app. Via dit platform verzamelt en verwerkt Fans4Music de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Fans4Music is voor die verzameling en dat verwerken de zogenaamde (verwerkings)verantwoordelijke.

3. Welke persoonsgegevens worden door Fans4Music verzameld en verwerkt?

Hieronder staat welke persoonsgegevens Fans4Music verzamelt en verwerkt. Daarbij staat ook waarom Fans4Music dat doet, op welke grondslag en hoe lang Fans4Music de persoonsgegevens opslaat.

3.1 Verzamelde persoonsgegevens bij het aanmaken van een Fan-account

Bij het aanmaken van een Fan-account verzamelt Fans4Music de volgende persoonsgegevens van jou als fan:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres

Een Fan-account wordt ook aangemaakt als je via het platform een kaartje koopt bij een van de aangesloten muzikanten of een van de muzikanten volgt of financieel steunt.

3.2 Verzamelde persoonsgegevens bij het aanmaken van een Muzikanten-account

Bij het aanmaken van een Muzikanten-account gebruikt Fans4Music de gegevens van jouw Fan-account dat je dan al hebt. Aanvullend verzamelt Fans4Music dan de volgende persoonsgegevens van jou als muzikant:

 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • bankrekeningnummer
 • inschrijvingsnummer bij de KvK

en, als je als bedrijf actief bent via een rechtspersoon

 • naam, adres en geboortedatum van de financieel verantwoordelijke van de rechtspersoon en deze gegevens van iedereen met tenminste een (aandelen)belang daarin van 25%

Deze gegevens verzamelen wij om door te geven aan de betaaldienstverlener Stripe (zie hierna punt 4) voor het afwikkelen van de betalingen.

3.3 Persoonsgegevens die Fans4Music verder verzamelt

Bij het bezoeken of gebruik van het Platform verzamelt Fans4Music verder nog de volgende persoonsgegevens van jou als fan of muzikant:

 • Gegevens over jouw activiteit op het Platform, zoals welke muzikanten je volgt of welke fans je hebt, welke muzikanten je financieel steunt of door welke fans je financieel wordt gesteund, welke berichten je achterlaat op de fanomgeving van muzikanten, welke informatie en media je op het Platform bekijkt en wat voor feedback je aan artiesten geeft;

3.4 Waarom verzamelt en verwerkt Fans4Music deze persoonsgegevens?

Fans4Music verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om:

 • de dienstverlening van Fans4Music te verbeteren;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de diensten van Fans4Music en de met jou als fan en/of muzikant gesloten overeenkomst(en);
 • om fans en muzikanten uitvoering te kunnen laten geven aan de met elkaar via de fanomgeving gesloten overeenkomsten;
 • het Platform te kunnen aanbieden en in stand te houden, waaronder het beveiligen van het platform;
 • om jou per e-mail te informeren over Fans4Music, haar diensten en diensten van derden;
 • om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het voeren van haar administratie.

Onderdeel van deze verwerkingen door Fans4Music vormt het genereren van een interesseprofiel om jou als fan/muzikant op jouw gebruik van het Platform afgestemde informatie en aanbiedingen te kunnen geven.

Deze verwerkingen zijn nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst, aan wettelijke verplichtingen en om op rendabele wijze het Platform te kunnen (blijven) aanbieden. Voor verwerkingen waarvoor jouw expliciete toestemming als fan of muzikant is vereist, zal Fans4Music die steeds van jou vragen. Deze toestemming kun je dan steeds intrekken door jouw Fan-account en, als je dat hebt, ook jouw Muzikanten-account te sluiten. Het gevolg daarvan is dat je dan geen gebruik meer daarvan kunt maken.

Voor per e-mail het ontvangen van informatie over Fans4Music, haar diensten en diensten van derden, kun je je steeds afmelden. Dat kan door middel van de afmeldlink die in elke e-mail is opgenomen.

3.6 Hoe lang slaat Fans4Music persoonsgegevens op?

Omdat Fans4Music de persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van haar diensten, slaat Fans4Music deze op zolang zij die diensten aan de fan/muzikant verleent. Voor de gegevens verzameld bij het aanmaken van het Muzikanten-account is dat totdat het Muzikanten-account wordt opgeheven. Voor de gegevens verzameld bij het aanmaken van het Fan-account is dat totdat het Fan-account wordt opgeheven. Een uitzondering hierop vormen de persoonsgegevens die Fans4Music verplicht is om langer te bewaren, zoals bijvoorbeeld de persoonsgegevens opgenomen in haar financiële administratie.

4. Waar staan de persoonsgegevens en met wie deelt Fans4Music persoonsgegevens?

Fans4Music verwerkt de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en zorgt voor een goede beveiliging van die persoonsgegevens.

Als Fans4Music voor de verwerking van de persoonsgegevens andere partijen inschakelt, dan maakt zij met die partijen goede afspraken over welke verwerkingen moeten plaatsvinden en hoe de persoonsgegevens moeten worden beveiligd. Fans4Music blijft dan de (verwerkings)verantwoordelijke.

Fans4Music kan de hiervoor onder 3.1 genoemde gegevens van jou als fan delen met de houders van Muzikanten-accounts die je als fan volgt of waar je kaartjes van gekocht hebt.

Fans4Music deelt de gegevens die bij het aanmaken van het Muzikanten-account zijn verzameld met de betaaldienstverlener Stripe. De gegevens van Stripe zijn:

Stripe, Inc. 185 Berry Street, Suite 550 San Francisco, CA 94107 https://stripe.com

Stripe is aangesloten bij het EU-VS privacyschild. De certificering van Stripe kan worden geraadpleegd op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4. Hoe door Stripe uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op https://stripe.com/privacy-shield-policy.

5. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens door derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en andere diensten van andere partijen. Voor het gebruik daarvan gelden de voorwaarden van die andere partijen. Ook andere partijen kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie en media die je via de deelknoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en Pinterest (door)plaatst op die sociale netwerken. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zitten. Fans4Music raadt je aan om voor (door)plaatsing ook het privacybeleid van die sociale netwerken te raadplegen.

Het gaat hier ook om persoonsgegevens die muzikanten via hun fanomgeving verzamelen en verwerken. Daarvoor zijn deze muzikanten de (verwerkings)verantwoordelijke.

6. Welke rechten heb ik?

Als fan/muzikant van wie Fans4Music persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, heb je het recht om Fans4Music te vragen om:

 • inzage van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben;
 • verbetering (rectificatie) van die persoonsgegevens;
 • verwijdering van die persoonsgegevens; en/of
 • beperking van de verwerking van die persoonsgegevens.

Ook heb je het recht om bij Fans4Music bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om die persoonsgegevens in digitale vorm van Fans4Music te ontvangen om die aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke over te dragen.

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kun je dat schriftelijk of per e-mail aan Fans4Music laten weten. De contactgegevens daarvoor van Fans4Music vind je in punt 2 van deze privacyverklaring.

Verder heb je heb je altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) een klacht in te dienen.

7. Aanpassen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.

Fans4Music kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Door deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, blijf je van de aanpassingen op de hoogte.

8. Vragen?

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Fans4Music of deze privacyverklaring, dan kun je altijd contact met opnemen met Fans4Music. De contactgegevens daarvoor van Fans4Music vind je in punt 2 van deze privacyverklaring.