Korenbonden in Nederland

0

Nederland kent een groot aantal korenbonden. Deze helpen koren met zaken als verzekeringen, bladmuziek, en de afdracht van auteursrechten. Hieronder geven we een overzicht.

Algemeen
 • BALK (Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek). Zoals de naam al aangeeft richt deze bond zich op lichte muziek, al dan niet in combinatie met theater of dans, zoals bijvoorbeeld popkoren. Ze organiseren ook een groot aantal festivals. Zie www.balknet.nl.

 • BVSL (Bond voor Smart & Levensliederen). Bond met ongeveer 200 koren die smart- en levensliederen zingen. Zie www.bondvsl.nl.

 • Shanty Nederland. Zoals de naam al zegt, de bond voor koren met een groot aandeel Shanty, Seasongs en/of Maritime Folk in hun repertoire. Zie www.shantynederland.nl.

 • KBZON (De Nationale Korenbond). Oorspronkelijk de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland). Levert brede ondersteuning voor koren. Zie www.kbzon.nl.

 • VTN (Vereniging Toonkunst Nederland). Algemene bond voor koren met zo'n 90 leden, waaronder vooral ook alle toonkunstkoren. Zie www.toonkunstnederland.nl

 • KCZB. De KCZB is in Nederland de grootste belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder. Ze geven ook het blad Vocaal Magazine uit, dat vijf keer per jaar verschijnt. Zie www.kczb.nl.

 • KNZV (Koninklijk Nederlands Zangersverbond). Het KNZV is de enige grote mannenkoororganisatie in ons land. Het KNZV is eigenlijk een federatie van vijf regionale verenigingen waarbij in totaal ongeveer 230 koren zijn aangesloten. Zie www.knzv.nl.

 • LOVOK (Landelijke Organisatie van Ouderenkoren). Bond die zich speciaal richt op koren voor ouderen, met elk mogelijk genre. Zie www.lovok.nl.

Kerkkoren
 • NSGV (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging). De NSGV is de vereniging voor liturgische muziek in de rooms-katholieke kerk. Alle 125.000 leden van koren van rooms-katholieke kerken in Nederland zijn automatisch lid van de NSGV. Zie www.nsgv.nl.

 • BZGG (Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten). Richt zich op koren die zingen in de gereformeerde eredienst. Heeft ongeveer 125 koren als lid. Zie www.bzgg.nl.

 • BCGZN (Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland). Een andere christelijke bond met een kleine 50 gereformeerde koren als lid. Zie www.bcgzn.eu.

Lokaal
Overkoepelend
 • Koornetwerk Nederland Overkoepelende organisatie van de meeste koorbonden in Nederland. Wil helpen een brug te slaan tussen de amateursector en het professionele veld op het gebied van koorzang. Hun leden zijn de koororganisaties, niet de koren zelf. Zie www.koornetwerk.nl.

Mocht jullie bond er niet bij staan, geef dan een reactie hieronder.

Reacties
 
Nieuwste eerst
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.