Vergrijzing en ledenaanwas grootste problemen voor koren

Mark Overmars (Koorzoeker)

0

Uit een recent onderzoek van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) blijkt dat de grootste problemen voor amateurkunstverenigingen de vergrijzing en de ledenaanwas zijn. Koren zijn hier helaas geen uitzondering. Maar liefst tweederde van de verenigingen ervaart deze problemen.

Het LKCA heeft de verenigingsmonitor 2018 gepubliceerd. Hierin beschrijven ze de resultaten van een grootschalig onderzoek naar organisatiekracht, artistiek aanbod en maatschappelijke oriëntatie van verenigingen.

Hieruit blijkt dat de helft van de verenigingen wat organisatiekracht betreft krachtig tot zeer krachtig is. Zij zijn goed in staat om nu en in de toekomst artistieke activiteiten aan te bieden aan huidige en potentiële leden. Slechts 12% is kwetsbaar. De grootste knelpunten zijn: geringe aanwas en vergrijzing van leden, afname van inkomsten uit subsidie, contributies en sponsoring en moeite om geschikte bestuursleden te vinden.

Download de verenigingsmonitor 2018 van de site van de LKCA.

Reacties
 
Nieuwste eerst
Er zijn nog geen reacties op dit artikel.