Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.

Akousate

Gemengd
Akousate
Gemengd

Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.
Vrijdagavond van 19.45 tot 21.45 uur repetitie in de Nederlands Gereformeerde kerk aan de Polhaarweg. Onder leiding van Bert Bootsma.

Links