Amer Consort

Gemengd
Amer Consort
GemengdAmer Consort is een ambitieus kamerkoor uit Amersfoort met rond de twintig leden. Het koor zoekt onder de bezielende leiding van dirigent Dirkjan Horringa de uitdaging in spannende klassieke koormuziek van middeleeuwen tot nu. We zingen zowel a capella als met instrumentale begeleiding. Ieder programma kent een bepaald thema of muzikale samenhang.

Links