Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.

Cantemus Denuo

Gemengd
Cantemus Denuo
Gemengd

Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.
Kort na de tweede wereldoorlog kwam een groep oud-leden van het hervormde jeugdkoor van de Grote Kerk in Emmen op het idee een koor voor getrouwde leden op te richten. Bij het jeugdkoor vertrok men als men trouwde. In oktober 1946 werd met ongeveer 50 leden onder de leiding van de heer Broenink gestart onder de naam "Cantemus Denuo". Dat betekent: "Laten we opnieuw gaan zingen" (na in het jeugdkoor te hebben gezongen). In het begin was het meer een gezelligheidsclub. Men mocht het jeugdkoor imme... Lees meer

Links