Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.

Cellar Gospel Seventy

Cellar Gospel Seventy

Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.
Cellar Gospel Seventy is een koor dat de beleving van het evangelie door middel van zang en muziek wil overbrengen met respect voor ieders geloofsovertuiging. We staan open voor iedereen en iedereen weet zich gekend binnen het koor. Met respect voor andersdenkenden willen we ons samen verantwoordelijk voelen en getuigen van God.

Links