Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.

Gemengd Koor "St. Jozef" Vaals

Gemengd
Gemengd Koor "St. Jozef" Vaals
Gemengd

Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.
Ten behoeve van de nieuw te stichten St.-Jozefparochie werd in 1957 het Kerkelijk Zangkoor St. Jozef (mannenkoor) opgericht. Naast dit mannenkoor kwam in 1959 het Dameskoor “St. Jozef” tot stand. In mei 1960 gingen de beide koren samenwerken, eerst in federatief verband, korte tijd later werd de fusie compleet. Het jaar 1960 geldt daarom als jaar van oprichting van het Gemengd Koor "St. Jozef" Vaals. De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de ... Lees meer

Links