Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.

Just for Fun

Gemengd
Just for Fun
Gemengd

Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.
We zijn een redelijk groot gemengd koor. De muziek die wij uitvoeren is meerstemmig. Hierdoor is het zingen voor iedereen altijd een uitdaging. Een keer per week, op dinsdagavond in de Ichthuskerk Parkdreef 258, wordt er gezamenlijk geoefend. Iedere eerste dinsdag van de maand hebben we een open repetitie en is iedereen welkom. De repetities gebeuren onder leiding van twee fantastische dirigenten, ondersteund door bekwame technici. Dit leidt tot een klinkend resultaat! Verschillende keren per ja... Lees meer

Links