Hoekschewaards Operakoor Euphonia

Volwassenen, Gemengd, Groot (>30 leden)
Hoekschewaards Operakoor Euphonia
Volwassenen, Gemengd, Groot (>30 leden)


Jurate Haasdijk

(dirigent)


In 1954 namen enkele mensen het initiatief om een zangvereniging met een “rode” signatuur op te richten. Het gemengde koor kreeg de toepasselijke naam: “MORGENROOD”. In die tijd was in de Hoeksche Waard behoefte aan een koor op niet confessionele grondslag. Aan dit koor was ook een kinderkoor verbonden. Morgenrood was echt een arbeiderskoor met optredens tijdens 1 mei vieringen en het zingen van socialistische strijdliederen. In 1967 werd de band met de bond van arbeiders-zangverenigingen verbro... Lees meer