Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.

Westerkerkkoor

Gemengd
Westerkerkkoor
Gemengd

Is dit jouw koor? Klik hier om dit profiel te claimen.
Van Johann Sebastian Bach zijn ongeveer 200 cantates ten dienste van de liturgie in de Thomaskerk te Leipzig overgebleven. Sinds 1952 voert het Westerkerkkoor elk jaar zes à zeven Bach-cantates uit in een aantal (avond)diensten van de Westerkerkgemeente. Hiernaast worden regelmatig Bachs grote werken als de Passionen, de Hohe Messe en het Magnificat en werken van andere componisten uitgevoerd. De formule van de cantatediensten in de Westerkerk heeft ook bijna zestig jaar beslist niet aan kracht ... Lees meer

Links